‘Eigen bijdrage’ en het verschil met ‘eigen risico’

Het kan zomaar gebeuren dat u, in relatie tot de zorgverzekering, hoort over ‘de eigen bijdrage’ en u automatisch denkt dat het gaat over het eigen risico. Verwarring ligt op de loer, want de eigen bijdrage is absoluut iets anders dan het eigen risico. Wat het verschil is, lichten we hier toe.

Wat is het eigen risico?
Wilt u eerst meer weten over het verplichte en vrijwillige eigen risico? In ons andere blog leggen we uit hoe dat werkt en waar u op kunt letten. Hieronder vertellen we wat de eigen bijdrage inhoudt.

Wat is de eigen bijdrage?
Van een eigen bijdrage is alleen sprake bij sommige zorg. Zoals hoortoestellen, kunstgebit, pruiken, kraamzorg, ziekenvervoer en orthopedische schoenen. Of contactlenzen en sommige medicijnen. Voor deze zorgdiensten en -producten uit het basispakket wordt een eigen bijdrage gevraagd. De overheid bepaalt de hoogte ervan. Het gaat daarbij om een deel van de totale kosten voor die zorg.

Eerst betaalt u de eigen bijdrage, daarna komt het eigen risico
Iedereen die van deze zorg gebruikmaakt, betaalt altijd éérst deze eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt onder het (verplichte dan wel door u vrijwillig verhoogde) eigen risico. Het bedrag aan kosten dat vervolgens nog overblijft, vergoedt uw zorgverzekeraar. Daar waar de eigen bijdrage van toepassing is, betaalt u deze dus altijd bovenop het eigen risico.

Een rekenvoorbeeld
We leggen het met een eenvoudig rekenvoorbeeld uit. Stel, u heeft alleen het verplichte eigen risico van € 385. U heeft een uitneembaar, volledig kunstgebit op implantaten nodig, waarvoor de overheid een eigen bijdrage heeft vastgesteld, en wel van € 125. Het kunstgebit kost – in dit fictieve geval – € 1000. U betaalt dan sowieso die € 125 zelf, als eigen bijdrage. De resterende kosten zijn dan nog € 875 (€ 1000 min € 125). Hiervan betaalt u nog eens € 385 zelf: dat is namelijk uw eigen risico. Dan blijft er nog € 490 aan te betalen kosten voor dit kunstgebit over. Uw verzekeraar zal deze kosten vergoeden.

3 tips bij het afsluiten van uw zorgverzekering

U wilt een zorgverzekering die zoveel mogelijk op maat is voor u en uw omstandigheden. Daarbij is een aantal aspecten van wezenlijk belang. De kwaliteit van de zorgverlening, de soort en het aantal aanbieders van zorg waaruit u kunt kiezen, en natuurlijk de prijs die u voor uw zorgverzekering betaalt. Zorgverzekering-vergelijken.com geeft u hierover de informatie die u zoekt. Zoals de onderstaande 3 tips, die u zo heeft gelezen en waarmee u mogelijk heel duidelijk uw voordeel kunt doen.

TIP 1: Een collectiviteitskorting is er mogelijk óók voor u!
De volgende tip willen wij u niet onthouden. Heeft u al eens gedacht aan de mogelijkheid te profiteren van een collectiviteitskorting? Die is vaak al gauw 8 tot 10 procent (!). Denkt u hierbij niet zomaar dat u daarvoor niet in aanmerking komt. Bijna driekwart van de mensen kan gebruikmaken van zo’n korting, dus het loont de moeite dit eens goed te bekijken. Wist u dat het afsluiten van een zorgverzekering ook kan via bijvoorbeeld uw werkgever, vakbond of ANWB-lidmaatschap?

TIP 2: Een budgetpolis is voor velen het overwegen waard
Een budgetpolis of -verzekering is uiteraard een stuk voordeliger. Het nadeel is dat u met zo’n polis alleen de kosten vergoed krijgt van een beperkt aantal zorgaanbieders. U kunt dus bij minder zorgverleners terecht. Zo kunt u mogelijk niet zelf een ziekenhuis uitkiezen. Een ander kenmerk van een budgetverzekering is dat al het contact vaak alléén online verloopt. Zijn deze beperkende voorwaarden voor u geen (groot) probleem? Dan bent u ook meteen een stuk goedkoper uit!

TIP 3: Overstappen: niet te vroeg opzeggen
Overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt doorgaans uw nieuwe aanbieder voor het tijdig opzeggen van de huidige verzekering. Ga dit zekerheidshalve even na, of zorg anders dat uw nieuwe verzekering u heeft geaccepteerd vóór u de oude opzegt. Zo voorkomt u dat u in de tussentijd niet bent verzekerd. Overigens: een nieuwe verzekeraar kan u mogelijk een aanvullende verzekering ontzeggen. Regel daarom altijd eerst de nieuwe verzekering voordat u de andere al hebt opgezegd.

Ook deze informatie over eigen risico en aanvullende verzekeringen kan u van dienst zijn!
Het eigen risico in 2017: Wat is het en hoe werkt het?
Het eigen risico in 2017: Welke zorg valt er wel of niet onder?
Wel of niet in 2017 een aanvullende zorgverzekering?

Wel of niet in 2017 een aanvullende zorgverzekering?

Neemt u wel of niet een aanvullende verzekering? De vraag is: wegen de extra kosten aan premies op tegen de (mogelijke) baten; geen of lagere kosten bij extra zorg? Er zijn enorm veel aanvullende verzekeringen, die stuk voor stuk verschillen, bij vele zorgaanbieders. En alleen uzelf kunt de juiste keuze maken. Maar wij helpen u er graag bij, via de volgende algemene aandachtspunten.

Niet zomaar aanvullend verzekeren
Ons eerste advies: neem niet zomaar, bijna klakkeloos een aanvullende verzekering. Het leeuwendeel van de Nederlanders is aanvullend verzekerd, maar voor wie gezond is, is dat vaak niet eens echt – of überhaupt – niet nodig. Het belangrijkst is dat u de risico’s afdekt die u zelf niet kunt dragen. Waarbij u zich ook moet afvragen hoe groot en erg die risico’s daadwerkelijk zijn.

Een aanvullende verzekering vergoedt niet altijd alles
Prettig te weten is dat de basisverzekering de grootste risico’s al afdekt. Besef ook dat een aanvullende verzekering niet altijd alles vergoedt en dat er beperkende voorwaarden kunnen zijn. Zoals een maximale vergoeding of een maximum hoeveelheid behandelingen. Of denk bij een tandartsverzekering aan een eventuele uitsluiting zoals van kronen. En soms zit een aanvullende dekking, zoals voor spoedeisende hulp in het buitenland, óók al in een andere (reis)verzekering.

Kijk goed naar uw situatie en omstandigheden
Vanzelfsprekend is het vaak ook wél verstandig om te kiezen voor een aanvullende verzekering. Sport u veel en is het risico op blessures redelijk groot? Dan is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie wellicht verstandig. Heeft uw kind denkt u extra zorg nodig voor zijn of haar gebit? Overweeg dan een aanvullende verzekering voor tandarts of orthodontie. Ook zijn er bijvoorbeeld speciale polissen voor senioren. Veel hangt af van onder meer leeftijd, gezondheid en gezinssituatie.

Blik eens terug op voorgaande jaren
Zet eens op een rij: wat hebben u en eventueel uw gezinsleden zéker nodig, en welke risico’s kunt u zelf dragen – met als voordeel een beduidend lagere premie? En welke zorg had u in de afgelopen jaren nodig? Dit garandeert niets, maar kan desondanks iets zeggen over uw ‘kansen’ in de toekomst.

Zet premie af tegen de kosten voor de zorg
Het vermijden van risico is vaak een goed idee, maar niet elk risico tegen elke prijs (premie). Bepaal welke aanvullende verzekering mogelijk van meerwaarde is en maak een rekensommetje. Wat kost de fysiotherapeut en wat kost de extra premie? Wat betaalt u voor een vaak dure tandartsverzekering en heeft u die extra zekerheid met een goed gebit eigenlijk wel nodig? En in welke gevallen is een aanvullende verzekering wel degelijk hoe dan ook een ‘must’?

Tips
Tot slot: lees voordat u een aanvullende polis afsluit altijd zorgvuldig de voorwaarden. En nog een tip: zet het geld ter waarde van de premie van de aanvullende verzekering die u niet kiest, maar waarover u wel heeft getwijfeld, opzij. Dan heeft u, wat er ook gebeurt, altijd nog iets achter de hand.

Zie ook onze blogs:
Het eigen risico in 2017: Wat is het en hoe werkt het?
Het eigen risico in 2017: Welke zorg valt er wel of niet onder?

Het eigen risico in 2017: Welke zorg valt er wel of niet onder?

In ons blog Het eigen risico: Wat is het en hoe werkt het? hebben we het over het verplichte eigen risico bij een basisverzekering. Hoe werkt dit eigen risico bij de zorgverzekering? Maar er is ook de vraag welke zorg wél en welke zorg níet onder dit eigen risico valt. In andere woorden: bij welke zorg moet u eerst zelf betalen voordat uw basisverzekering u de kosten gaat vergoeden?

Alleen de basisverzekering heeft een eigen risico
We geven u het antwoord in deze blog. Maar voor uw begrip allereerst de verduidelijking dat het eigen risico alleen geldt bij de verplichte basisverzekering. Kiest u daarnaast voor een aanvullende verzekering, zoals voor fysiotherapie of tandarts, dan betaalt u voor die zorg dus géén eigen risico.

Voor welke zorg u NIET uw eigen risico hoeft aan te spreken
U betaalt géén eigen risico voor bezoek aan uw huisarts, voor wijkverpleging, verloskundige zorg en kraamzorg. Er is ook geen sprake van eigen risico bij bepaalde zorg bij chronische ziekten als diabetes mellitus type 2, COPD en CVR en ketenzorg hiervoor. Hetzelfde geldt voor het van thuiszorg in bruikleen ontvangen van hulpmiddelen, en kosten voor nacontroles en reiskosten bij een orgaandonatie. Ook tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar worden van begin af aan vergoed.

Let op: raadpleeg ook altijd uw zorgverzekeraar. Deze kan overigens ook specifieke zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor welke zorg u WEL uw eigen risico moet aanspreken
Onder het eigen risico vallen wél aanvullend onderzoek dat de huisarts aanvraagt, revalidatie, apotheekkosten en geestelijke gezondheidszorg. Het eigen risico geldt ook bij fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling. En bij kosten voor medicijnen, bloedprikken, ambulancevervoer, en onder andere ziekenhuisopnames, -operaties, -consult en -behandeling.

Bekijk ook altijd de uitzonderingen van het eigen risico per zorgverzekeraar; deze kunnen verschillen.

Lees ook onze ‘TIPS zorgverzekering’ die u in 30 seconden verder helpen!

Het eigen risico in 2017: Wat is het en hoe werkt het?

Het eigen risico met betrekking tot de zorgverzekering: het is een begrip dat voor iedereen van belang is. Want vóór 31 december moet u bepalen waar u welke zorgverzekering afsluit voor het nieuwe jaar 2017, en de hoogte van het eigen risico is een belangrijk onderdeel van die keuze. Daarom leggen we op deze plaats nog eens uit wat het eigen risico nou eigenlijk precies is, en waar u op moet letten.

Kort samengevat
Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die gebruikmaakt van zorg uit de verplichte basisverzekering, betaalt eerst een deel van die zorg zelf. Althans, als die zorg onder het eigen risico valt. Hier geven we aan om welke vormen van zorg binnen het basispakket het wel én juist niet gaat.

Minimaal € 385 (verplicht) eigen risico
In 2017 is de hoogte van het verplichte eigen risico hetzelfde gebleven als in 2016: € 385. Maakt u tot aan dit bedrag gebruik van zorg die onder het eigen risico valt, dan moet u de kosten zelf betalen. De kosten die u eventueel maakt boven deze € 385, krijgt u echter wel vergoed uit uw basisverzekering.

Hoger eigen risico, lagere premie
Het eigen risico kunt u ook vrijwillig verhogen. Met € 100, met € 200, met € 300, met € 400 of met € 500. U heeft hierbij dus vijf ‘keuzemogelijkheden’. Kiest u voor bijvoorbeeld een vrijwillige verhoging met € 500? Dan maakt dit een totaal aan eigen risico van € 885. In ruil voor een hoger eigen risico betaalt u vanzelfsprekend minder premie. Hoeveel dit precies scheelt, hangt af van de zorgverzekeraar. U kunt de diverse aanbiedingen eenvoudig op deze site vergelijken.

Uw eigen (financiële) situatie
Een hoger eigen risico kan tot zelfs € 25 aan premie per maand besparen. Maar houdt u er ook rekening mee dat als u onverhoopt iets overkomt, u dan méér voor de zorg zelf moet betalen. Ook de kosten van bijvoorbeeld duurdere medicijnen of behandelingen nemen voor u bij een hoger eigen risico toe. Uw medische situatie, zowel die van nu als straks, speelt dus een essentiële rol bij uw keuze. Naast uw financiële reserves. De vraag is: heeft u voor mogelijk extra gezondheidskosten voldoende achter de hand?

Als vermeld is het hierbij goed te weten welke zorg wél en welke zorg níet onder het eigen risico valt.

Nog een paar andere feiten!
Goed om te weten zijn ook de volgende zaken. Zoals het feit dat u voor uw kind(eren) tot 18 jaar géén eigen risico betaalt. Verder: sluit u een aanvullende verzekering af, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of tandarts, dan betaalt u voor die betreffende zorg géén eigen risico. Daarnaast is het handig te weten dat het eigen risico per persoon geldt en nog is aan te passen tot de laatste dag van het jaar 2016.

Tot slot: hoort u de term ‘eigen bijdrage’? Verwar deze dan niet met ‘eigen risico’! Het eerste is namelijk het deel van de rekening dat u altijd betaalt als u gebruikmaakt van sommige zorg zoals ziekenvervoer of een hoortoestel. Elders op Zorgverzekering-vergelijken.com leest u een nadere uitleg over wat de eigen bijdrage betekent.

Lees ook onze ‘TIPS zorgverzekering’ die u in 30 seconden verder helpen!