De Christelijke Zorgverzekeraar

Over de Christelijke Zorgverzekeraar

Logo Christelijke ZorgverzekeraarDe Christelijke Zorgverzekeraar wil toegang verlenen tot goede zorg in het algemeen en tot christelijke identiteitsgebonden zorg in het bijzonder. De Christelijke Zorgverzekeraar maakt christelijke zorg toegankelijk en zet zich in voor kwaliteit en betaalbaarheid.

Onder christelijke zorg wordt zorg verstaan die voortkomt vanuit de verwondering voor het leven. Door u te verzekeringen bij De Christelijke Zorgverzekeraar maakt u christelijke zorg ook voor anderen mogelijk. Deze zorg wordt gegeven vanuit naastenliefde. U als mens staat hierin centraal.

De zorgverzekering van De Christelijke Zorgverzekeraar onderscheidt zich door alleen christelijk verantwoorde zorg te bieden en te ondersteunen. Zij vergoeden geen medische handelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. Met haar visie en standpunten is De Christelijke Zorgverzekeraar al jaren lang een zeer vertrouwde verzekeraar voor veel mensen, en dat is terug te zien in de hoge klanttevredenheid met een score van 8,4. Door een actieve samenwerking met gemeenten is goede zorg altijd dichtbij.

De Christelijke Zorgverzekeraar is een onderdeel van Zilveren Kruis en daarmee bent u verzekert van landelijk goede zorg!

Voordelen van De Christelijke Zorgverzekeraar:
-Christelijke verantwoorde zorg
-Hulp en advies: wachttijdbemiddeling, geboorteservice en zorgadvies
-Persoonlijke service

De Christelijke Zorgverzekeraar Basisverzekering 2024

De Christelijke Zorgverzekeraar biedt verschillende basisverzekeringen aan. U hebt de keuze uit het Principe Polis Budget en de Principe Polis. De basisverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht gesteld door de overheid. De polis bepaalt de keuzevrijheid tussen gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgverleners. De Christelijke Zorgverzekeraar sluit niemand uit. Iedereen kan een basisverzekering afsluiten.

De Christelijke Zorgverzekeraar biedt twee basisverzekeringen aan met een naturapolis. De naturapolis geeft beperkte tot ruime keuze in zorgverleners en ziekenhuizen. De verzekeraar wil graag dat u naar een ziekenhuis of zorgverlener gaat waar zij een contract mee hebben. Op deze manier bent u wel verzekerd van kwalitatief goede zorg. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract dan krijgt u een lagere vergoeding of moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat De Christelijke Zorgverzekeraar geen vergoeding biedt voor euthanasie, abortus, provocatus en geslachtsveranderende operaties. Dit past niet bij De Christelijke Zorgverzekeraar. Wel biedt De Christelijke Zorgverzekeraar in plaats daarvan meer aandacht voor christelijke kraamzorg, verpleging en palliatieve zorgverlening.

Vanuit de basisverzekering krijgt u wel vergoedingen voor bijvoorbeeld huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, de meeste medicijnen, kraamzorg, en psychologische hulp.

Basisverzekering - Principe Polis Budget

De basisverzekering van De Christelijke Zorgverzekeraar is een combinatiepolis. Bij een combinatiepolis is sommige zorg wel gecontracteerd en andere zorg niet. De polis geeft aan voor welke zorg vrije keuze geldt en voor welke zorg u alleen terecht kunt bij gecontracteerde zorgverleners.

Met het Principe Polis Budget van De Christelijke Zorgverzekeraar krijgt u 100% vergoeding bij een deel van de ziekenhuizen met een contract en bij alle zorgverleners met contract.  U krijgt 75% vergoeding bij ziekenhuizen en zorgverleners zonder contract.

De premie voor 2024 is vastgesteld op 140,45 p/m

Basisverzekering Principe Polis

Met het Principe Polis krijgt u 100% vergoed bij alle ziekenhuizen met contract en bij alle zorgverleners met contact. De Principe Polis is een natura verzekering. Daarom krijgt u maar 75% vergoed bij ziekenhuizen en zorgverleners zonder contract.

De polis heeft veel weg van de combinatiepolis. Sommige zorg is wel gecontracteerd en andere zorg niet. In de polis staat vermeld voor welke zorg de vrije keuze geldt en voor welke zorg u alleen terecht kunt bij gecontracteerde zorgverleners. Het is verstandig om na te gaan of u voorkeur heeft voor bepaalde zorgverleners. U kunt dan vooraf opzoeken of u bij die zorgverlener terecht kunt.

De premie basisverzekering van de Principe Polis is €143,45

De Christelijke Zorgverzekeraar premie basisverzekering 2024

Christelijke zorgverzekeraar zorgpremie 2024
Jaar Natura Restitutie Budget
2024 €143,45 - €140,45
2023 €137,95 - €131,95
2022 €124,90 - €117,30
2021 €128,45 - €120,95
2020 €125,45 - €115,95
2019 €126,95 €133,75 €114,95
2018 €119,45 €123,75 €105,95
2017 €117,45 €121,75 -
2016 €109,45 €113,25 -
2015 €102,45 €106,25 -

Premies t/m 2023 o.b.v. Prolife verzekering. Prolife is medio '23 De Christelijke Zorgverzekeraar geworden

De Christelijke Zorgverzekeraar aanvullende verzekering 2024

Met een aanvullende zorgverzekering kunt u ook kiezen voor christelijke zorg. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld christelijke psychosociale hulpverlening.
Met een aanvullende verzekering van De Christelijke Zorgverzekeraar heeft u extra dekking en daarmee een stukje extra zekerheid. Bij de zorgverzekering van 2024 kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor onder andere spoedzorg in het buitenland, relatiecursussen, eigen bijdrage kraamzorg, orthodontie tot 18 jaar en hospicezorg.

De aanvullende verzekering vergoedt zorg dat niet uit door de basisverzekering gedekt is. Bij De Christelijke Zorgverzekeraar heeft u de keuze uit 4 verschillende aanvullende zorgverzekeringen. Kinderen tot 18 jaar krijgen de de meest uitgebreide aanvullende verzekering die 1 van de ouders heeft afgesloten.

Hieronder de meest belangrijke vergoedingen per aanvullende verzekering. Voor een volledig overzicht klik op de groen button.

Smallpolis

- 9 behandelingen fysio- en oefentherapie (vanaf 18 jaar)
- Psychosociale hulp en relatietherapie: €250 per jaar
- Spoedzorg in het buitenland
Premie €8,75 p/m

Mediumpolis

- Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg 100%
- 12 behandelingen fysio- en oefentherapie v.a. 18 jaar
- Alternatieve geneeswijzen: tot €320 per jaar
- Psychosociale hulp en relatietherapie: tot €250 per jaar
- Spoedzorg in het buitenland
- Brillen en lenzen tot 100 per 3 jaar
Premie €21,95 p/m

Largepolis

- Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg 100%
- Fysio- en oefentherapie v.a. 18 jaar: 27 behandelingen
- Alternatieve geneeswijzen: tot €440 per jaar
- Psychosociale hulp en relatietherapie: tot €500 per jaar
- Spoedzorg in het buitenland
- Brillen en lenzen tot €150 per 3 jaar
- Orthodontie tot 18 jaar: €2.000 na 1 jaar wachttijd
Premie €46,95 p/m

Extra Largepolis

- Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg: 100%
- Fysio- en oefentherapie v.a. 18 jaar: 36 behandelingen
- Alternatieve geneeswijzen: tot €600 per jaar
- Psychosociale hulp en relatietherapie: tot €500 per jaar
- Spoedzorg in het buitenland
- Brillen en lenzen tot €250 per 3 jaar
- Orthodontie tot 18 jaar: €2500 na 1 jaar wachttijd
Premie €77,50 p/m

De Christelijke Zorgverzekeraar Premie Aanvullende Zorgverzekering 2024

Premies aanvullend 2024

Smallpolis: €8,75 p/m
MediumPolis: €21,95 p/m
LargePolis: €46,95 p/m
Extra Large Polis: €77,50 p/m

Opmerking: Op kraamzorg is dit jaar bezuinigd

Premies aanvullend 2023

Smallpolis: €7,95 p/m
MediumPolis: €20,50 p/m
LargePolis: €42,75 p/m
Extra Large Polis: €74,25 p/m

Opmerking: er is niet gesneden in dekkingen.

Pro Life Tandartsverzekering 2024

Pro Life Tand Small - €250 vergoeding totaal

-Geen medische selectie
-Geen eigen risico
-Vergoeding voor consulten (C-codes), second opinion, tandvleesbehandelingen, vullen, verdoven en trekken (100%)
-Overige behandelingen 75%
- Geen medische selectie
-Tandheelkundige zorg door ongeval: max. €2.000 per ongeval
Premie €14,95 p/m

Pro Life Tand Medium - €500 vergoeding totaal

-Consulten (C-codes) en second opinion
-Tandvleesbehandelingen, vullen, verdoven, trekken
-Overige behandelingen zoals mondhygiëne, kronen, bruggen en implantaten (75%)
-Tandheelkundige zorg bij ongevallen: Max: €2000 per ongeval
-Geen medische selectie
-Geen eigen risico
Premie €15,95 p/m

Pro Life Tand Large- €1.000 vergoeding totaal

-Consulten (C-codes) en second opinion
-Tandvleesbehandelingen, vullen, verdoven, trekken (100%)
-Overige behandelingen zoals mondhygiëne, kronen, bruggen en implantaten (75%)
-Tandheelkundige zorg bij ongevallen: Max: €2000 per ongeval
-Medische selectie
-Geen eigen risico
Premie €44,50 p/m

-Voor de tandverzekering geldt geen eigen risico
-Tandartskosten minder jarigen vergoed vanuit de basisverzekering
-Vergoeding orthodontie tot 18 jaar via uitgebreide aanvullende verzekering. Wachttijd 1 jaar
-Volledige Prothese voor boven- en /of onderkaak vergoeden wij uit de basisverzekering. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage. Eigen bijdrage vergoeden wij via de Extra Large Polis en anders 75% van het maximale bedrag.

De Christelijke Zorgverzekeraar Premie Tandverzekering 2024

Premies Tandverzekering 2023:

-Tand Small: €14,95 p/m
-Tand Medium: €25,95 p/m
-Tand Large: €44,50 p/m

Premies Tandverzekering 2023:

-Tand Small: €14,50 p/m
-Tand Medium: €25,50 p/m
-Tand Large: €44,50 p/m

Collectiviteitskorting bij De Christelijke Zorgverzekeraar

Met De Christelijke Zorgverzekeraar zorgverzekering kunt u via uw werkgever, studentenvereniging, hogeschool of ledenorganisatie korting krijgen op een zorgverzekering bij Pro Life. Met een collectiviteitskorting krijgt u 5% korting op de basisverzekering.

Via de website van De Christelijke Zorgverzekeraar kunt u zien welke werkgevers en ledenorganisaties een contract hebben met De Christelijke Zorgverzekeraar waardoor u mogelijk recht heeft op collectiviteitskorting.

Eigen risico 2024 De Christelijke Zorgverzekeraar

Voor zorg vanuit de basisverzekering betaalt u in 2021 een eigen risico van €385. Dit is het verplicht eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis verzekerd. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met een vrijwillig eigen risico in stappen van €100 tot totaal €885.

Met een vrijwillig eigen risico van €885 bespaart u €15 p/m (was €20 p/m) bij een Principe Polis Budget en €17,50 bij een Principe Polis.

De Christelijke Zorgverzekeraar zorgverzekering voor Jongeren en Studenten

De Christelijke Zorgverzekeraar zet zich in om de zorgverzekering betaalbaar te houden voor jongeren en studenten. Alle studenten en jongeren krijgen korting bij De Christelijke Zorgverzekeraar.

De korting op de basisverzekering is 5%. Op de aanvullende zorgverzekering kan een korting van 8% tot 15% verkregen worden.

Als student kunt u kiezen voor de goedkope basisverzekering; de Principe Polis Budget. Hiermee krijgt u alleen bij geselecteerde ziekenhuizen alle behandelingen 100% vergoed.

Naast de basisverzekering zijn er voldoende aanvullende verzekeringen voor fysio en tandarts. Bekijk alle keuzes op de website van De Christelijke Zorgverzekeraar door op onderstaande groene button te klikken.

Kan uw zorgverzekering 2024 goedkoper?

Wilt u weten of uw huidige zorgverzekering het beste past bij uw situatie en het aankomende zorgjaar?  Op onze website kunt u eenvoudig uw zorgverzekering vergelijken. Geef aan wat u belangrijk vindt in onderstaande vergelijker en de vergelijker toont welke zorgverzekering het beste bij uw situatie past. Vul hieronder uw gegevens in en bekijken hoeveel u kunt besparen op uw huidige zorgverzekering. Vergelijken loont altijd! Elk jaar veranderen immers ook de voorwaarden van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Vul hieronder uw gegevens in en vergelijk vervolgens middels onze uitgebreide vergelijker!

Static Template

Top 5 Populaire Zorgverzekeringen

 

Verzekeraar Basis Premie Premie (vanaf) Informatie
Zilveren Kruis ZieZo €139,95 €125,95 Bekijken
De Friesland €136,95 €126,95 Bekijken
FBTO €131,95 €126,95 Bekijken
Anderzorg €141,25 €123,75 Bekijken
Menzis €140,25 €122,75 Bekijken

Daarom overstappen via Zorgverzekering-vergelijken.com!

Al meer dan 5 zijn wij bezig om de vaste lasten voor consumenten in kaart te brengen. Daarmee besparen wij u veel tijd en geld waardoor u altijd de juiste keuze kunt maken en tot een keuze komt van welke zorgverzekering het beste bij uw situatie past!

Dit doen wij door onafhankelijk prijzen van vaste lasten (o.a. zorgverzekering en autoverzekering) te vergelijken en een eerlijke opinie te geven. Wij blijven ons onafhankelijk inzetten en u van de best mogelijke informatie voorzien!

Blij en gezonde familie
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]