Wat is de Basisverzekering?

De basisverzekering is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en is een verplichte zorgverzekering voor Nederlanders.

Verzekerden met een basisverzekering hebben recht op de dekkingen uit het basispakket. Het basispakket is door de overheid samengesteld en bevat wettelijke vergoedingen voor allerlei zorgvormen.

De basisverzekering biedt vooral dekking aan curatieve- en geestelijke zorg. Curatieve zorg is genezing en behandeling van acute en chronisch lichamelijke aandoeningen.

Zorgverzekering basispakket

Het basispakket vergoedt de meest belangrijke zorgvormen zoals:

 • Consulten en behandelingen bij de huisarts
 • Medicijnen op voorschrift
 • Specialistische zorg in het ziekenhuis
 • Spoedeisende zorg en vervoer met de ambulance
 • Psychologische zorg (GGZ)

Ieder jaar bepaalt de overheid op Prinsjesdag de inhoud van het basispakket. De inhoud wordt dan wettelijk vastgelegd.

Veel voorkomende zorg wordt dus vergoed vanuit het basispakket. Daarom hieronder een lijst wat niet uit in het basispakket aanwezig is.

 • Tandheelkundige zorg voor volwassenen
 • Brillen en lenzen
 • Orthodontie
 • Langdurige en intensieve zorg thuis of in een zorginstelling
 • Huishoudelijke hulp en ondersteuning
 • Fysiotherapie bij een blessure of andere niet-chronische aandoeningen
 • Urgente zorgkosten in het buitenland die boven het Nederlandse tarief uitkomen

Als u zich extra wilt verzekeren bestaat de mogelijkheid een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met andere en/of ruimere zorgvergoedingen voor bijvoorbeeld tandheelkundige zorg, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]