Is Een Zorgverzekering Verplicht?

Een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en werkt en is verzekerd voor de wet langdurige zorg (Wlz).

U bent verzekerd voor de wet langdurige zorg als u rechtmatig in Nederland woont en/of in Nederland loonbelasting afdraagt.

Met de verplichte zorgverzekering bent u verzekerd voor in ieder geval de basis zorgverzekering;  een basisverzekering is verplicht, maar een aanvullende verzekering is niet verplicht.

In de zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de kaders voor de verplichte zorgverzekering vastgelegd.

Voor wie is de basisverzekering verplicht?

 • Tijdelijk verblijf in het buitenland (<1 jaar) maar daar niet werkzaam is.
 • Studenten (<30 jaar) die tijdelijk voor hun studie in het buitenland verblijven.
 • Vreemdelingen die wachten op toelating, rechtmatig verblijf houden in Nederland of een verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd.
 • Werknemers die in Nederland werken en winst genieten.
 • Nederlandse werknemers in het buitenland

Voor wie is de basisverzekering niet verplicht?

Werknemers in het buitenland

 • Nederlanders die in het buitenland werken
 • Personeelsleden, ambtenaren (en hun gezinsleden) van ambassades en consulaten in Nederland.
 • Ambtenaren werkzaam in dienst van Nederlandse Antillen en Aruba.

Studenten

 • Studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven in verband met studie.
 • Buitenlandse studenten in Nederland werkzaam.

Gepensioneerden in het buitenland

 • Gepensioneerden in het buitenland die grotendeels in Nederland hebben gewerkt.

Militairen, gemoedsbezwaren en gedetineerden

 • Gemoedsbezwaarden
 • Gedetineerden
 • Militairen (in actieve dienst)

Afspraken tussen EU - landen

Tussen EU-landen zijn afspraken gemaakt op het gebied van medische zorg. Dus als je bij een aangesloten land onder het zorgstelsel valt omdat u er werkt maar in Nederland woont dan heeft u wel recht op medische zorg in Nederland via een zogenaamd woonlandpakket. Dit pakket heeft dezelfde dekking als het basispakket.

U heeft te allen tijde recht op spoedeisende zorg in het buitenland als u daar verblijft.

Boete verplichte zorgverzekering

Als u geen zorgverzekering heeft afgesloten krijgt u een brief van het CAK. Als u niet binnen drie maanden na de datum van die brief een Nederlandse zorgverzekering heeft dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete is wettelijk bepaald.

Vanaf welke leeftijd is de zorgverzekering verplicht?

Tot uw 18e bent u gratis meeverzekerd met de zorgverzekering van je ouders. Na uw 18e bent u wettelijk verplicht om een eigen zorgverzekering te hebben. Dit moet u uiterlijk een maand na uw 18e verjaardag geregeld hebben. Doet u dit niet dan loopt u de kans beboet te worden door het CAK.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]