Zorgverzekering vergoedingen 2023

Vergoeding voor zorgkosten kan vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Vergoedingen vanuit de basisverzekering worden vastgesteld door de overheid. Via de basisverzekering ben je verzekerd voor alle medisch noodzakelijke zorg. Voornamelijk van de huisarts en het ziekenhuis. De inhoud en vergoeding vanuit de aanvullende verzekering worden vastgesteld door de verzekeraar zelf. Door de aanvullende verzekeringen te vergelijken kun je daarom veel geld besparen. Hieronder meer over de zorgverzekering vergoedingen 2023.

Vergoedingen uit de basisverzekering 2023

Het pakket aan vergoedingen uit de basisverzekering is samengesteld door de overheid. Ieder jaar zal de overheid rond Prinsjesdag opnieuw bepalen wat de vergoeding vanuit het basispakket zal zijn. De zorgverzekeraars bepalen zelf de maandelijkse premie.

De vergoedingen vanuit het basispakket hebben altijd betrekking op de meest noodzakelijke zorg zoals die van de huisarts en het ziekenhuis. Voor de veranderingen in het basispakket 2023 verwijzen wij graag naar deze blog over de veranderingen in de basisverzekering 2023. 

Vergoedingen uit aanvullende verzekering

Bij alle zorgverzekeraars kan jij je aanvullend verzekeren. Door een aanvullende verzekering af te sluiten krijg je een extra vergoeding wanneer je specifieke zorgkosten maakt. Veel van die voorkomende extra zorgkosten zijn bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie, alternatieve behandelingen, kraamzorg en kosten voor een bril of lenzen.

Voor veel meer andere vergoedingen kun je ook een aanvullende verzekering afsluiten. Je moet je echter goed afvragen of de kosten hiervan opwegen tegen de eventuele vergoeding die je krijgt vanuit de aanvullende verzekering.

Ga goed na welke zorgkosten je maakte in het afgelopen jaar. En welke kosten je denkt te gaan maken in het aankomende jaar. Tevens is het verstandig rekening te houden de voorwaarden voor die aanvullende verzekering. Meestal krijg je niet alles vergoed maar een deel.

Vergoedngenlijst 2023

Hieronder vind je een lijst met de meest belangrijke vergoedingen. We beschrijven wat deze vergoeding inhoudt en wat dit betekent voor het aankomende zorgjaar 2023. Maak hieronder een keuze uit de vergoeding waarover jij meer informatie wilt hebben.