Verplicht eigen risico

Hoe werkt het verplicht eigen risico?

Het eigen risico van de zorgverzekering is in 2016 omhoog gegaan van € 375,- naar € 385,-
Maar wanneer moet u nu zorg betalen uit het verplicht eigen risico? En welke zorgkosten tellen niet meer voor het eigen risico? Op deze vragen en meer geeft deze pagina antwoord.

Eigen Risico
Als verzekerde heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit bedrag moet door verzekerden betaald worden voordat er recht is op vergoeding voor zorg uit het basispakket.
Het doel van het invoeren van het eigen risico is het nadenken over welke zorg nu daadwerkelijk nodig is en de totale zorguitgaven te beperken.

Hoe werkt het eigen risico?
Het eigen risico is van toepassing op zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. Het is belangrijk om je te realiseren dat de teller van het eigen risico ieder jaar opnieuw start. Als je het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden de daaropvolgende behandelingen en zorgkosten vergoed door de verzekeraar.
Kijk goed naar de startdatum van uw behandeling. Deze datum is bepalend voor de vergoeding van de factuur.

Zorg die niet onder het eigen risico valt
Sommige zorg telt niet mee voor het eigen risico en wordt hoe dan ook vergoed.
U betaalt geen eigen risico voor:
• consult bij de huisarts (medicijnen en bloedonderzoek zijn niet uitgesloten van het eigen risico!)
• kraamzorg en verloskundige zorg
• wijkverpleging
• ketenzorg (samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders)
• hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
• nacontrole van orgaandonoren (nier- of levertransplantatie)
• zorg voor jongeren onder de 18 jaar
• zorg uit een aanvullende verzekering

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]