‘Eigen bijdrage’ en het verschil met ‘eigen risico’

Het kan zomaar gebeuren dat u, in relatie tot de zorgverzekering, hoort over ‘de eigen bijdrage’ en u automatisch denkt dat het gaat over het eigen risico. Verwarring ligt op de loer, want de eigen bijdrage is absoluut iets anders dan het eigen risico. Wat het verschil is, lichten we hier toe.

Wat is het eigen risico?
Wilt u eerst meer weten over het verplichte en vrijwillige eigen risico? In ons andere blog leggen we uit hoe dat werkt en waar u op kunt letten. Hieronder vertellen we wat de eigen bijdrage inhoudt.

Wat is de eigen bijdrage?
Van een eigen bijdrage is alleen sprake bij sommige zorg. Zoals hoortoestellen, kunstgebit, pruiken, kraamzorg, ziekenvervoer en orthopedische schoenen. Of contactlenzen en sommige medicijnen. Voor deze zorgdiensten en -producten uit het basispakket wordt een eigen bijdrage gevraagd. De overheid bepaalt de hoogte ervan. Het gaat daarbij om een deel van de totale kosten voor die zorg.

Eerst betaalt u de eigen bijdrage, daarna komt het eigen risico
Iedereen die van deze zorg gebruikmaakt, betaalt altijd éérst deze eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt onder het (verplichte dan wel door u vrijwillig verhoogde) eigen risico. Het bedrag aan kosten dat vervolgens nog overblijft, vergoedt uw zorgverzekeraar. Daar waar de eigen bijdrage van toepassing is, betaalt u deze dus altijd bovenop het eigen risico.

Een rekenvoorbeeld
We leggen het met een eenvoudig rekenvoorbeeld uit. Stel, u heeft alleen het verplichte eigen risico van € 385. U heeft een uitneembaar, volledig kunstgebit op implantaten nodig, waarvoor de overheid een eigen bijdrage heeft vastgesteld, en wel van € 125. Het kunstgebit kost – in dit fictieve geval – € 1000. U betaalt dan sowieso die € 125 zelf, als eigen bijdrage. De resterende kosten zijn dan nog € 875 (€ 1000 min € 125). Hiervan betaalt u nog eens € 385 zelf: dat is namelijk uw eigen risico. Dan blijft er nog € 490 aan te betalen kosten voor dit kunstgebit over. Uw verzekeraar zal deze kosten vergoeden.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie