Het eigen risico in 2017: Welke zorg valt er wel of niet onder?

In ons blog Het eigen risico: Wat is het en hoe werkt het? hebben we het over het verplichte eigen risico bij een basisverzekering. Hoe werkt dit eigen risico bij de zorgverzekering? Maar er is ook de vraag welke zorg wél en welke zorg níet onder dit eigen risico valt. In andere woorden: bij welke zorg moet u eerst zelf betalen voordat uw basisverzekering u de kosten gaat vergoeden?

Alleen de basisverzekering heeft een eigen risico
We geven u het antwoord in deze blog. Maar voor uw begrip allereerst de verduidelijking dat het eigen risico alleen geldt bij de verplichte basisverzekering. Kiest u daarnaast voor een aanvullende verzekering, zoals voor fysiotherapie of tandarts, dan betaalt u voor die zorg dus géén eigen risico.

Voor welke zorg u NIET uw eigen risico hoeft aan te spreken
U betaalt géén eigen risico voor bezoek aan uw huisarts, voor wijkverpleging, verloskundige zorg en kraamzorg. Er is ook geen sprake van eigen risico bij bepaalde zorg bij chronische ziekten als diabetes mellitus type 2, COPD en CVR en ketenzorg hiervoor. Hetzelfde geldt voor het van thuiszorg in bruikleen ontvangen van hulpmiddelen, en kosten voor nacontroles en reiskosten bij een orgaandonatie. Ook tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar worden van begin af aan vergoed.

Let op: raadpleeg ook altijd uw zorgverzekeraar. Deze kan overigens ook specifieke zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor welke zorg u WEL uw eigen risico moet aanspreken
Onder het eigen risico vallen wél aanvullend onderzoek dat de huisarts aanvraagt, revalidatie, apotheekkosten en geestelijke gezondheidszorg. Het eigen risico geldt ook bij fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling. En bij kosten voor medicijnen, bloedprikken, ambulancevervoer, en onder andere ziekenhuisopnames, -operaties, -consult en -behandeling.

Bekijk ook altijd de uitzonderingen van het eigen risico per zorgverzekeraar; deze kunnen verschillen.

Lees ook onze ‘TIPS zorgverzekering’ die u in 30 seconden verder helpen!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie