Langer gesprek tussen arts en patiënt bespaart zorgkosten

De druk om de kosten in de medische zorg te verlagen, leidt juist tot meer ingrepen en dus tot meer kosten, aldus verzekeraar VGZ en het Nijmeegse ziekenhuis Radboudumc.

Ab Klink, bestuurslid van verzekeraar VGZ en oud-minister van Volksgezondheid, meent dat bezuiniging juist leidt tot extra kosten. Volgens hem wordt de zorg duurder als er bespaard wordt op tijd. “De gesprekken tussen arts en patiënt worden steeds korter. En als arts wil je in zo’n korte tijd toch iets doen, dus je besluit snel tot een behandeling.”

Door het grote aantal behandelingen moeten ziekenhuizen steeds efficiënter gaan werken. In de praktijk betekent dit vooral: efficiënter ingrepen doen. Volgens Klink is het verstandiger om meer tijd aan de patiënt te besteden. Meer tijd voor de patiënt leidt vaak tot de conclusie dat een ingreep niet nodig is of dat er voor een lichte ingreep gekozen kan worden. Dit is financieel gunstig omdat juist ingrepen duur zijn maar het is ook gunstig voor de patiënt, die een ingreep en de neveneffecten bespaard wordt.

Afspraken

VGZ heeft afspraken gemaakt met het Radboudumc om een einde te maken aan de vicieuze cirkel van druk op de kosten, hogere efficiency en dus meer ingrepen. Het academisch ziekenhuis krijgt ruimte om langer de tijd te nemen voor consulten.

Gezondheidseconoom Wim Groot van de Universiteit van Maastricht is sceptisch. Hij stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is waaruit blijkt dat druk op de kosten leidt tot kortere consulten en dat die weer leiden tot meer ingrepen. Volgens Groot vertelt Ab Klink dat verhaal wel vaker maar is er toch nog toe niets bewezen. ”Het zou een interessant experiment zijn om te zien of meer tijd voor consulten leidt tot andere uitkomsten voor de patiënt en voor de financiën,”aldus Groot.

Bron: volkskrant.nl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie