Zorgverzekering 2022: Wat gaat er veranderen? (Voorspelling)

Door de wereldwijde CoVid-19 pandemie zijn de zorgkosten flink gestegen. Als gevolg hiervan zal de zorgpremie 2022 ook gaan stijgen. Hoeveel is nog onbekend.

Wij houden u op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de zorgverzekering 2022.

Belangrijkste vraag voor u is natuurlijk hoeveel de zorgpremies gaan stijgen. Daarnaast is het goed om te weten of dit jaar het eigen risico omhoog gaat en wat er gaat veranderen voor het basispakket. Wij houden u op de hoogte!

Premie zorgverzekering 2022

Dat de premies zorgverzekering 2022 gaan stijgen lijkt zeer waarschijnlijk. Door de pandemie zijn de zorgkosten flink gestegen. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die gaan zorgen voor stijgende zorgkosten:

  • meer zorgpersoneel nodig en hun salarissen stijgen
  • Toenemende vergrijzing
  • Reserves van verzekeraars nemen af

Daarnaast hebben we te maken met een virus waarover nog veel onduidelijk is. De overheid betaalt het coronavaccin.  Echter waarschijnlijk gaan burgers dit via een omweg toch zelf betalen. Via hogere zorgpremies bijvoorbeeld?

Aanpassing eigen risico

Het verplicht eigen risico staat al enige tijd op €385,- De kans is groot dat dit in 2022 gaat veranderen, of dat men het op een andere manier gaat regelen.

Verschillende regeringspartijen willen namelijk toe naar een systeem waarbij je nooit in één keer het volledige eigen risico betaalt. Of het eigen risico wordt verlaagd of zelf afgeschaft lijkt voor ons minder waarschijnlijk.

Momenteel steggelen een aantal regeringspartijen over het afschaffen van het eigen risico. Zo wil het CDA dat het eigen risico gelijk blijft, en voorkomen dat je dit in één keer moet betalen.

De VVD wil het eigen risico gelijk houden en het maximale bedrag per behandeling maximeren. Op deze manier ben je nooit in één keer je volledig eigen risico kwijt aan een dure ingreep.

D66 wil een “slimmer eigen risico”. Het bedrag dat mensen moeten betalen wil men terugschroeven naar €100 per behandeling, met een max. van 4 behandelingen per jaar. Het eigen risico stijgt daarbij naar €400 per jaar waarbij nu wel geneesmiddelen en hulpmiddelen onder dit eigen risico gaan vallen.

Op de derde vrijdag in september weten we waarschijnlijk meer.

Onbewezen zorg uit het basispakket

Het Zorginstituut Nederland bewaakt de kwaliteit van de zorg in Nederland. Het basispakket moet zorg bevatten die we nodig hebben en van goede kwaliteit is. Tevens moet het basispakket toegankelijk en betaalbaar blijven.

Het Zorginstituut zal strenger gaan screenen op zorg in het basispakket. Waarschijnlijk krijg je dan bepaalde behandelingen of medicijnen niet meer vergoed. De reden daarvoor is dat sommige zorg of medicatie onvoldoende effectief blijkt. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken…

Om de zorgkosten verder in te perken zal ook gekeken worden naar gezondheidswinst in relatie tot de kosten van behandelingen en geneesmiddelen. Men heeft hiervoor het programma Zinnige Zorg in het leven geroepen. Daarmee gaat het basispakket systematisch doorgelicht worden…

Verdienen met Preventie

Versneld inzetten op het toelaten van innovatieve digitale zorg en zorg gericht op preventie. Daarmee gaat het verdienmodel van behandelaars misschien wel veranderen. Nu wordt vooral verdiend aan zieke mensen. Maar aan gezondheid van mensen verdient nog vrijwel niemand.

Ook het bekostigingssysteem zal daardoor gaan veranderen. Nu wordt vooral begroot op kosten voor behandeling terwijl het accent zeer waarschijnlijk meer naar het voorkomen van ziekten gaat.

De laatste jaren zien wij namelijk al dat zorgverzekeraars inzetten op preventie:

  • Menzis met haar “SamenGezond” leefstijlprogramma
  • VGZ met haar speciale en gratis mindfulness app
  • A.S.R. dat vorig jaar a.s.r. vitality introduceerde.

Wij verwachten voor het komende verzekeringsjaar (2022) meer verzekeraars die gaan inzetten op preventie. Nog meer reden om over te stappen als jouw gezondheid je lief is… Wordt vervolgd!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie