Veranderingen zorgverzekering 2022

Op 21 september 2021 is door het demissionair kabinet Rutte 4 de Miljoenennota gepresenteerd. Voor ons is belangrijk om te weten wat de plannen voor de zorg en de zorgverzekering 2022 zijn. Want uit de Miljoenennota 2022 zal blijken of de zorgpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage weer gaan stijgen, maar ook of het eigen risico volgend jaar weer gelijk blijft. De belangrijkste wijzigingen voor volgend jaar worden HIER besproken.

Zorguitgaven groeien

De kwaliteit en het niveau van de zorg in Nederland zijn zeer hoog. Voor de toekomst is het een uitdaging om dit zo te houden. Want de zorguitgaven beslaan nu al zo’n 26% van de totale begroting! De gemiddelde zorgkosten per Nederlander komen uit op zo’n €6.161 Euro per jaar.

We weten naar de toekomst toe dat de zorgkosten door o.a. vergrijzing zullen blijven stijgen. Het is dan ook een uitdaging om de zorgkosten beheersbaar, en voor iedereen betaalbaar te houden. Onze mening is dan ook dan preventieve zorg steeds meer gestimuleerd zal en gaat worden. Enkele zorgverzekeraars springen hier nu ook al op in. Wij zeggen: Goed bezig!

Verder zien wij dat het zorgpersoneel ook in 2022 weer een vergoeding te wachten staat

Zorgpremie 2022 stijgt

De verwachting van de overheid is dat Nederlanders in 2022 gemiddeld €31 meer aan zorgpremie gaan betalen. Daarmee komt de nominale zorgpremie voor de basisverzekering uit op ca. €1509 per jaar. Let wel, dit is niet definitief maar een verwachting op basis van de verwachte zorguitgaven zoals deze zijn begroot door de overheid. De zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf wat de premie van hun basisverzekering zal zijn. DSW zorgverzekeraar komt meestal als eerste met de zorgpremie voor 2022.

Wij denken verder dat de premieverschillen groter gaan zijn dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de zichtbare financiële reserves van de zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars zitten wat krapper bij kas dan andere zorgverzekeraars. U kunt van die verzekeraars een hogere premie verwachten.

www.staatvenz.nl

Dat de zorgpremies stijgen komt voornamelijk door:
1.Hogere lonen voor zorgmedewerkers en eenmalige uitkeringen
2.Vraag naar zorg en zorgpersoneel stijgt door
3.Vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt voor een grotere zorgvraag
4.Zorginnovaties drijft de vraag naar zorg op

De zorgpremies moeten op 12 november bekend zijn. Wij verwachten dat veel zorgverzekeraars tot het laatste moment gaan wachten, om zo een scherpe premie neer te zetten. Traditiegetrouw maakt DSW al 16 jaar precies na Prinsjesdag de eerste premie van het jaar bekend. Behalve dit jaar… Omdat de meerkosten van corona van 1 juli tot nu nog niet bekend zijn, zal DSW dit jaar later met de premie komen. Want die meerkosten kunnen grote gevolgen hebben voor de premie!

Verplicht eigen risico blijft gelijk

Door een toename van de zorgkosten zou eigenlijk het eigen risico moeten toenemen. Maar een motie hierover in de Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat het verplicht eigen risico ook volgend jaar €385 blijft. Zonder deze motie zou het verplicht eigen risico volgend jaar op zo’n €400 zijn uitkomen.

Niet een verhoging van het verplicht eigen risico maar een kleine verhoging van de basispremie moet de stijgende zorgkosten deels compenseren.

Wij verwachten dat deze situatie onhoudbaar is. Volgend jaar verwachten wij alsnog een verhoging van het verplicht eigen risico. Houdt daar in elk geval sterk rekening mee!

chronisch psychiatrische patiënten

Niet voor iedereen blijft de situatie gelijk. Want vanaf 1 januari 2022 gaat patiënten met en psychiatrische aandoening die langdurig worden behandeld, ieder jaar het volledige eigen risico betalen. Tot nu toe was dit slechts éénmalig het geval in het startjaar van de behandeling.

Circa 100.000 Nederlanders worden hierdoor getroffen. Zij zijn gedurende een driejarige behandeling zo’n €1155 aan eigen risico kwijt.

Veranderingen basispakket 2022

Het basispakket van 2022 blijft grotendeels hetzelfde. Toch zijn er enkele kleine wijzigingen die wij onder de aandacht willen brengen.

  1. Herstelzorg Long Covid: Mensen die klachten of beperkingen overhouden nadat zij Covid-19 hebben doorgemaakt kunnen ook in 2022 rekenen op extra dekking uit het basispakket. De verlenging van deze regeling geldt voorlopig tot 1 augustus.
  2. Anticonceptie vanaf 21 jaar: Ondanks een motie dat werd aangenomen blijven dezelfde regels gelden in 2022.
  3. Medicijnen chronische migraine: Vergoeding van 3 nieuwe medicijnen komen in het basispakket
  4. Elektriciteitskosten mechanische ademhalingsondersteuning: Declareren kan per 1 januari 2022.

Bijdrage Zvw en Wlz

Niet alle zorgkosten worden betaalt via de premie basisverzekering. Een groot deel van de zorgkosten wordt ook betaald middels de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw En Wlz. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaalt door de werkgever via de werkgeversheffing, de premie Wlz wordt op het bruto inkomen ingehouden door de werkgever en afgedragen aan de belastingdienst.

In 2022 zal de Zvw gaan dalen en blijft de Wlz gelijk.

Zorgtoeslag stijgt

Mensen die een relatief laag inkomen hebben komen in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit is ter compensatie van de premie basisverzekering en het verplicht eigen risico. Uit de Miljoenennota blijkt dat de zorgtoeslag volgend jaar stijgt met €3,00 per maand voor alleenstaanden en €3,33 per maand voor toeslagpartners.

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden komt daarmee uit op ca. €110 per maand, voor toeslagpartners op ongeveer €211. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag weet u nadat de premies zorgverzekeringen definitief bekend zijn.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie