Eerste Zorgpremie 2022 Bekend!

Zoals verwacht gaat de premie voor uw zorgverzekering in 2022 weer stijgen. DSW heeft bekend gemaakt dat de maandpremie met €3,25 gaat stijgen naar €127,75 per maand. Dat is €3,25 meer dan in 2021. De verwachting is nu dat andere zorgverzekeraars hun premies ook gaan verhogen. Uiterlijk 12 november moeten alle premies bekend zijn.

De verwachte stijging van de zorgpremie 2022 werd eerder door de overheid op Prinsjesdag ingeschat op €31,- per jaar. Dat komt neer op zo’n €2,60 per maand. De premies gaan dus weer hoger uitvallen dan werd ingeschat door onze overheid. Grote vraag is in hoeverre de extra kosten door corona en alle uitgestelde zorg in de premies zijn verwerkt. En of we volgend jaar daarom een verdere stijging van de basispremie moeten verwachten.

Waarom stijgt de zorgpremie 2022?

De stijging van de zorgpremie heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke factor voor zijn de personeelskosten, die goed zijn voor zo’n 60% van de totale zorgkosten. Loon-prijs stijgingen, gebruik van specialistische zorg- en medicatie (die jaarlijks zo’n 10% stijgen!) en vergrijzing stuwen de zorgpremie op. Daarnaast is de zorgpremie 2022 ook afhankelijk van de situatie van de zorgverzekeraar zelf. Zoals bijvoorbeeld haar financiële reserves.

Veel mensen dachten waarschijnlijk dat de premie veel harder zou gaan stijgen door alle extra corona-zorg. Maar juist door alle maatregelen staat de zorg op zijn kop. Denk maar eens aan alle uitgestelde zorg en welke neveneffecten die hebben. Echter, nu is een deel van die kosten gecompenseerd door de overheid via de catastroferegeling. Zonder die regeling zou de premie met €7,50 zijn gestegen.

Voor dit jaar lijkt de premiestijging dus mee te vallen. Maar wat zijn de effecten op langere termijn? Er is door corona minder reguliere zorg verleend. Veel planbare zorg is uitgesteld. Een deel daarvan komt te vervallen zoals de periodieke controles. Maar er zijn nog steeds lange wachtlijsten die weggewerkt moeten worden. Uitstel en vertraging hebben zeker tot hogere kosten geleid en gaan nog tot hogere kosten leiden.

Eigen risico blijft gelijk

Het verplicht eigen risico blijft gelijk. Dit is vastgesteld op €385 per jaar. Voor zorg uit de basisverzekering betaalt u dus de eerste €385 zelf. Met uitzondering van bepaalde specialistische zorg. Ook is er de eigen bijdrage waar u steeds meer rekening mee moet houden.

Wij verwachten volgend jaar een hoger verplicht eigen risico en een grotere eigen bijdrage voor steeds meer verleende zorg. Daarnaast is de trend dat ook de aanvullende verzekeringen steeds minder vergoeden. Dus hoewel alle ogen zijn gericht op de basispremie, wordt een steeds groter deel van de zorgkosten doorgeschoven naar de consument in de vorm van een hoger eigen risico, hogere eigen bijdrage en het uitkleden van vergoedingen.

Premie zorgverzekering 2022 vergelijken

Nu de eerste zorgpremie 2022 bekend is, is het wachten op de andere verzekeraars. Op 12 november moeten alle verzekeraars de premie voor 2022 bekend gemaakt hebben. U heeft tot eind december om uw huidige zorgverzekeraar op te zeggen. Voor 1 februari moet u zich hebben aangemeld bij de nieuwe zorgverzekeraar. Een aanmelding in het nieuwe jaar geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Let op! Uw zorgverzekering verandert elk jaar. Niet alleen de premies wijzigen maar ook de verzekeringsvoorwaarden. Verzekeraars maken namelijk elk jaar opnieuw afspraken met ziekenhuizen en zorgverleners.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie