Premie basisverzekering 2022 Stad Holland bekend

Naast DSW heeft nu ook Stad Holland haar premie zorgverzekering 2022 bekend gemaakt. De premie basisverzekering blijft gelijk op €133 per maand. De basisverzekering bij Stad Holland is een restitutiepolis met volledige keuzevrijheid. U kunt dus zelf bepalen naar welke zorgverlener u gaat.

Met een basisverzekering heeft u recht op zorg uit het basispakket. De inhoud van dit pakket wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. U krijgt daarmee onder andere vergoeding voor ziekenhuishulp, huisarts en medicijnen, geestelijke gezondheidszorg, medische hulp in het buitenland en zorg voor kinderen onder de 18 jaar.

Het bijbehorende verplicht eigen risico is €375 en blijft daarmee hetzelfde als in 2021.

Opbouw Premie Basisverzekering Stad Holland

De premie van de basisverzekering wordt niet alleen bepaald door de basispremie die u elke maand betaalt. Ongeveer de helft bestaat uit de vaste (nominale) premie die de verzekerde betaalt aan de zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt de overheid de premie voor kinderen tot 18 jaar. Ook betalen verzekerden een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Dit wordt de inkomensafhankelijke bijdrage genoemd.

De rekenpremie van Stad Holland is onder andere opgebouwd uit

Rekenpremie VWS€1.499
Resultaat op zorgactiviteiten€68
Verlaging verplicht eigen risico€5
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten€91
Onttrekking aan reserves€-75
Opslag korting vrijwillig eigen risico€14
Opslag oninbare premies€2
Overige Opslag€-8
Totaal€1596

U ziet dat Stad Holland maar liefst €75 aan de eigen reserves onttrekt. Dat kan natuurlijk niet zo blijven. Daarom zal de premie volgend jaar zeer waarschijnlijk gewoon gaan stijgen. Of men verwacht dat dit eenmalige kosten of inhaalkosten door COVID-19 zijn. Aangezien de trend al jaren stijgende is weten wij niet hoe lang dit beleid houdbaar is.

Over Stad Holland

Stad Holland is een intermediair verzekeraar. Zij werken dus nauw samen met verzekeringsadviseur voor de verkoop van verzekeringsproducten. Maar Stad Holland is vooral zorgverzekeraar. Als kleinere speler kunt u een slagvaardige, betrokken en servicegerichte organisatie verwachten.

Mede dankzij die kernwaarden slaagt Stad Holland er in om de klanttevredenheid zeer hoog te houden. En natuurlijk om iedereen van betaalbare en toegankelijke zorg te voorzien.

Binnenkort maken ook de andere zorgverzekeraars hun premies bekend. Voor een overzicht van alle zorgpremies per verzekeraar en een vergelijking met vorig jaar kunt u vinden in dit blogbericht over premies 2022. De zorgpremies kunt u vergelijken door via het menu na de zorgvergelijker te gaan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie