Vrije zorgkeuze in 2023: kan dat nog?

Zorg wordt duurder. Zorgverzekeraars zijn daarom zoekend naar manieren om veder te bezuinigen. Onder andere door beperkende voorwaarden op te leggen, zoals een beperkte ziekenhuiskeuze. De vraag is of u in 2023 de volledige kosten vergoed krijgt van een behandeling in uw ziekenhuis… Wij zochten naar antwoorden.

Welke zorgverzekeraars met beperkte ziekenhuiskeuze in 2023?

In 2023 zijn er 4 zorgverzekeraars die beperkte ziekenhuiskeuze hanteren bij een afgesloten zorgpolis. De volgende 4 zorgverzekeringen (met polis) hanteren in 2023 beperkte ziekenhuiskeuze:

  1. Aevitae – naturaselect polis
  2. ProLife – Principe Polis Budget
  3. ZEKUR – Gewoon ZEKUR polis
  4. Zilveren Kruis – Basis Budget polis

Beperkte ziekenhuiskeuze houdt in dat er veel minder ziekenhuizen zijn gecontracteerd dan normaal gesproken het geval is. Wanneer u dus naar een ziekenhuis gaat dat geen contract heeft met de zorgverzekeraar dan is de kans groot dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.

Controleer dus zelf of uw ziekenhuis afspraken heeft gemaakt met de betreffende zorgverzekeraar. U krijgt altijd 100% vergoed in uitzonderlijke gevallen zoals spoedeisende hulp en bevalling met medische noodzaak.

Als het betreffende ziekenhuis afspraken heeft gemaakt dan is het advies om ook nog even te controleren of er alleen afspraken zijn gemaakt over specifieke behandelingen of bepaalde klachten. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wijkverpleegkundigen en GGZ-aanbieders

We zien in 2023 een aantal restitutiepolissen omgezet worden in combinatiepolissen. Er is dan wel ruime keuze in zorgverleners maar de vergoeding voor niet gecontracteerde GGZ-aanbieders en wijkverpleegkundigen is dan aan een maximum gesteld.

Met een basisverzekering zoals een naturapolis, budgetpolis of combinatiepolis krijgt u veel minder zorgkosten vergoed als u gebruik maakt van een wijkverpleegkundige of GGZ-aanbieder zonder contract.

Andere beperkingen door zorgverzekeraars

Niet alleen zijn er beperkende voorwaarden voor de basisverzekering. Andere beperkende voorwaarden zijn lage vergoeding voor niet gecontracteerde zorg, beperkt aantal leveranciers van hulpmiddelen beperkte afspraken met GGZ-zorgverleners en beperkt contact (alleen via Whatsapp of mail).

Een aantal basisverzekeringen vergoed maar 60% van gemiddeld gecontracteerd tarief voor niet gecontracteerde zorgverleners. U betaalt dan 40% van de rekening zelf. Bedenk dus goed of het premievoordeel opweegt tegen de lagere vergoeding.

Verder hebben sommige verzekeraars voorwaarden gesteld aan vergoeding van hulpmiddelen. Voor u betekent dit dat u alleen een vergoeding krijgt als het hulpmiddel bij een leverancier is besteld waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. En als u dat hulpmiddel online besteld.

Wat is vrije zorgkeuze?

U heeft recht op vrije zorgkeuze met een combinatiepolis of restitutiepolis. U bent dan vrij om van zorgverlener of ziekenhuis te kiezen ongeacht of de verzekeraar daar een contract mee afgesloten heeft. En zolang de de zorg binnen de basisverzekering valt zijn de zorgkosten door de basisverzekering gedekt. Voor een aanvullende verzekering geldt dit niet.

Nadeel van vrije zorgkeuze is dat de premie basisverzekering dan duurder is. Dit omdat de zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt over prijs- en kwaliteit van zorg. Daardoor kan de zorgverzekeraar niet goedkoop zorg inkopen. En dat zie je terug in de premie basisverzekering.

Een ander nadeel is dat u regelmatig verder moet reizen wanneer een zorgverlener bij u in de buurt geen contract heeft met uw zorgverzekering en u toch volledige vergoeding wilt van zorgkosten.

Zorgverzekering vergelijken

Het is goed om alle soorten polissen even te vergelijken om basis van uw wensen. Nu alle premies behoorlijk stijgen en zorgverzekeraars steeds meer voorwaarden stellen. Dit jaar kunt u mogelijk nog kiezen voor een zorgverzekering met vrije zorgkeuze maar of dat in de toekomst nog steeds zo zal zijn is maar de vraag. De politiek wil zorgverzekeraars namelijk meer vrijheid geven… Vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners zullen dan nog lager uitvallen of zelfs wegvallen…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]