Zorgtoeslag 2023: versobering of een cadeautje?

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Daarin zijn ook belangrijke plannen opgenomen ten aanzien van de zorgverzekering 2023. Ook wat betreft zorgtoeslag 2023 is het nodig bekend gemaakt. Je leest in deze blogpost wat de gevolgen zijn voor jou toeslagen.

De zorgtoeslag 2023 gaat naar verwachting stijgen met zo’n 34 euro per maand zo blijkt uit de Miljoenennota. Dit is een eenmalige en forse verhoging om lagere inkomens te compenseren voor koopkrachtverminderingen als gevolg van een buitengewoon hoge inflatie. Volgens de begroting voor het aankomende zorgjaar gaan alleenstaanden er met €42,83 p/m en gezinnen er met €51,08 p/m op vooruit.

De zorgtoeslag gaat dus fors omhoog. Maar hoeveel mensen zijn daarmee echt gered? En is deze stijging zorgtoeslag voldoende om de stijgende zorgpremie te compenseren?

Zorgpremie 2023 hard omhoog

De zorgtoeslag ondergaat een eenmalige forse verhoging. Dit ter compensatie van de sterk verminderde koopkracht en stijgende zorgkosten. Een stijgende zorgtoeslag is leuk maar compenseert dit de stijgende zorgkosten?

De zorgpremie stijgt in 2023 met zo’n 11 euro per maand. Inmiddels is de eerste zorgpremie bekend gemaakt door DSW. De premie basisverzekering stijgt met 9,75 euro naar 137,50 euro per maand. Wij denken dat veel mensen hierdoor in de problemen gaan komen. Ondanks de compensatie van de zorgtoeslag.

De stijgende zorgtoeslag compenseert de stijgende zorgpremie. Op dit moment ontvangen gezinnen maximaal 211 euro per maand. Dit gaat volgend jaar eenmalig omhoog met 412 euro dw.z., zo’n 34 euro per maand.

Een alleenstaande met een minimuminkomen ontvangt straks 154 euro per maand. Gezinnen met een minimuminkomen ontvangen straks 264 euro per maand.

Volgend jaar zijn er meer mensen die recht hebben op zorgtoeslag. Dit komt omdat het afbouwpercentage gelijk blijft terwijl de hoogte van de toeslag omhoog gaat.

Stijgende zorgkosten

De zorgpremie stijgt het aankomende jaar vooral door hogere salarissen voor zorgmedewerkers. Zorgpersoneel in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen krijgen er dit jaar al zo’n 3,5 procent bij. Ook volgend jaar krijgt iedereen er zo’n 3 procent bij. Tevens gaat de reiskostenvergoeding omhoog.

Ook ziekenhuispersoneel gaat er dit jaar zo’n 4 tot 10 procent op vooruit. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van het FNV. Omdat 60% van de kosten uit personeelskosten bestaan lopen de totale zorgkosten hierdoor behoorlijk hard op.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Een belangrijk deel van de totale zorgkosten wordt gefinancierd uit inkomensafhankelijke bijdragen. Meestal is dit een inhouding op je brutoloon die door jouw werkgever wordt afgedragen. Zelfstandigen en gepensioneerden betalen een bijdrage via een aparte aanslag.

De inkomensafhankelijke bijdrage zal volgend jaar gaan stijgen om zodoende de stijgende zorgkosten te dempen. Dit gaat slechts om een paar tienden van een procent waarmee blijft dat de zorgtoeslag de stijgende premie compenseert.

Hoeveel zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag te ontvangen gelden eisen rondom inkomen en vermogen. Voor alleenstaanden geldt een maximaal inkomen van 31.998 euro in 2022. Voor toeslagpartners 40.944 euro in 2022. De belastingdienst rekent met een een jaarinkomen ook wel toetsingsinkomen genoemd; het totaal van inkomsten uit box 1, 2 en 3.

Naast een toetsingsinkomen geldt een grensvermogen. In 2022 is het grensinkomen 120.000 euro voor alleenstaanden en 151.767 euro voor toeslagpartners. het vermogen is de waarde van de bezittingen minus de schulden.

Om te berekenen op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt ga je naar de website van de belastingdienst.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]