Zijn er nog restitutiepolissen in 2024?

De premies basisverzekering 2024 zijn bekend zijn. Wat ons is opgevallen is dat er veel restitutiepolissen zijn omgezet naar een combinatiepolis. Had u vorig jaar een restitutiepolis? Dan is de kans groot dat u dit type polis niet meer kunt afsluiten bij uw huidige zorgverzekeraar. In deze blog meer info en antwoord op de vraag of dit type polis helemaal gaat verdwijnen.

Geen restitutiepolis meer in 2024

De volgende zorgverzekeraars hebben hun restitutiepolis laten vervallen. In plaats daarvan wordt nu een combinatiepolis aangeboden. Bekijk hieronder de veranderingen.

  • De CZ Zorgkeuzepolis is vervallen. U kunt nu de Zorgvariatiepolis (combinatiepolis) afsluiten
  • De FBTO Zorgverzekering restitutie is komen te vervallen. U kunt nu de Basis Vrij combinatiepolis afsluiten
  • Stad Holland Zorgpolis (restitutie) vervalt. Stad Holland biedt nu een combinatiepolis aan
  • United Consumers VGZ eigen keuze restitutiepolis vervalt en wordt een combinatiepolis
  • Zilveren Kruis Basis Exclusief was een restitutiepolis en is een combinatiepolis geworden
  • Zorg en Zekerheid Zorg Vrij polis is omgezet naar een combinatiepolis

A.S.R., Aevitae en Menzis bieden nog wel een restitutiepolis aan. De verwachting is dat deze polissen volgend jaar niet meer beschikbaar zullen zijn. Zorgkosten blijven stijgen en verzekeraars blijven beknibbelen op de kosten.

Consequenties voor verzekerden

De vrije keuze van zorgverlener of ziekenhuis is niet meer vanzelfsprekend d.w.z., om volledige vergoeding te krijgen van zorgkosten die in de basisverzekering vallen moet de verzekeraar een contract hebben afgesloten met een zorgverlener of ziekenhuis. Vooral voor verzekerden die gebruik maken van GGZ of wijkverpleging hadden baat bij een restitutiepolis. Pati├źnten kunnen dan zelf kiezen naar welke psycholoog, psychiater of therapeut ze gaan voor GGZ-zorg of wijkverpleging.

Met een combinatiepolis worden verzekerden aangewezen op het aanbod zorgaanbieders waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten. Voor GGZ-zorgverleners en thuiszorgorganisaties zonder contract geldt een lagere vergoeding – meestal zo’n 85% van het marktconform tarief – dan onder de restitutiepolis.

Om mensen tegemoet te komen hebben CZ en Zilveren Kruis een overgangsregeling in het leven geroepen. In 2024 krijgt u zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners of GGZ wijkverpleging ook nog gewoon vergoed. Er moet wel sprake zijn van zorgverlening dat ook al in 2023 werd afgenomen.

Toekomst van de restitutiepolis

De dalende trend van het aantal restitutiepolissen is al sinds 2019 duidelijk zichtbaar. De reden om geen restitutiepolis meer aan te bieden is puur vanuit kostenoogpunt. Verzekeraars verliezen geld op zorgverleners zonder contract. Dit komt doordat thuiszorgverleners, psychologen en psychiaters hogere tarieven in rekening kunnen brengen dan marktconform. Daardoor moet de zorgpremie stijgen om de kosten hiervan te dekken. En omdat de zorgkosten al jaren sterk stijgen is het volgens ons een kwestie van tijd voordat de restitutiepolis helemaal uitgefaseerd is.

Zorgverzekering 2024 vergelijken

Had u een restitutiepolis? En wordt deze niet meer aangeboden? Gebruik dan onze zorgvergelijker om te ontdekken welke zorgverzekering het beste bij u past. Zoals eerder benoemd bieden A.S.R., Aevitae en Menzis nog wel een restitutiepolis aan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Plaats een reactie