Zorgtoeslag

Wat is zorgtoeslag?

In Nederland bent u verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. U betaalt dus elk jaar een verplichte premie voor de basisverzekering. Mensen met lage inkomens kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor de kosten van uw zorgpremie. Met deze toeslag kunt u een deel van de kosten van uw zorgverzekering betalen.

Of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag hangt dus af van uw financiële situatie. Naast uw inkomen wordt ook gekeken naar uw vermogen. Deze twee factoren bepalen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe hoog uw zorgtoeslag zal zijn. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de eventuele zorgtoeslag. Onder de 18 jaar krijgt u geen zorgtoeslag omdat de zorgverzekering dan nog gratis is.

De hoogte van de zorgtoeslag is aan een maximum gebonden. Voor 2016 is het maximum vastgesteld op €1013,- per jaar (€ 72,- per maand) voor alleenstaanden. Deelt u uw huishouden met een toeslagpartner, dan kunt u gezamenlijk maximaal € 1.935,- per jaar (€ 137,- per maand) aan zorgtoeslag ontvangen.

U kunt op de website van de belastingdienst kijken op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft. Er zijn veel voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag, bijvoorbeeld leeftijd, nationaliteit, inkomen, vermogen, het land waar u verblijft of werkt, etc.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]