12 november

Premies bekend
Op deze dag moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

31 december

Laatste overstap dag
Dit is de allerlaatste dag om over te stappen

31 januari

Opgezegd voor 31 december?
Meer tijd om te vergelijken? Zeg u oude zorgverzekering vóór 1 januari op en sluit een nieuwe af voor 31 januari. U regelt zelf de overstap

Besparen op uw zorgverzekering?

Via onze vergelijker komt u tot een passende zorgverzekering

Wat gaat er veranderen in de zorgverzekering 2022?

Zorgverzekeringpolis op papier
Zorgpremie gaat omhoog

In 2021 is de zorgpremie gemiddeld gestegen met €5,00 tot gemiddeld €124,60 per maand. Wij verwachten dat deze stijging zich gaat voortzetten door:

  • Stijgende salarissen zorgpersoneel
  • Toenemende vergrijzing
  • Gelijkblijvende eigen risico

Een motie van de tweede kamer zorgt ervoor dat het eigen risico in 2022 gelijk blijft. De verwachting is echter dat op de lange termijn wordt verlaagd of afgeschaft.

Behandeld arts
Onbewezen zorg verdwijnt

Het Zorginstituut gaat strenger controleren op zorg dat wordt vergoed vanuit het basispakket. Het gaat dan met name om zorg of medicatie waarvan blijkt dat deze onvoldoende effectief is gebleken of waarbij de kosten niet opwegen tegen de gezondheidswinst.

Voor u kant het betekenen dat bepaalde behandelingen of medicijnen in 2022 mogelijk niet meer worden vergoed en gaan vallen onder het eigen risico.

Blij en gezonde familie
Belonen van preventie

Steeds meer verzekeraars zetten in op preventie. Ook voor volgend jaar verwachten wij dat de focus steeds meer zal liggen op preventie. Nu al wordt gekeken en geëxperimenteerd met manieren om de stijgende zorgkosten een halt toe te roepen.

Sommige verzekeraars bieden zelfs een korting op de premie bij voldoende aandacht voor preventie.

Static Template

Alle wijzigingen zorgverzekering 2022

Ook voor komende jaar is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle veranderingen op het gebied van de zorg. Daarom informeren wij u hier over de zorgverzekering 2022. Wat gaat er veranderen en waarop moet u letten?

Verplicht eigen risico

Ondanks de stijgende zorgkosten blijft het verplicht eigen risico ook volgend jaar op €385,- staan. Wel is de overheid bezig om het systeem van eigen risico te veranderen. De overheid wil naar een systeem toe waarbij u nooit meer in één keer het volledig eigen risico kwijt bent. Een nobel streven...

De keuze voor een vrijwillig eigen risico blijft bestaan. Daarmee kunt u het verlicht eigen risico ophogen tot €885,-

Premie zorgverzekering 2022

Elk jaar wordt de premie zorgverzekering bekend gemaakt op Prinsjesdag. Dit jaar op 21 september. Dit is echter de nominale premie. Dit is het bedrag dat zorgverzekeraars moeten hanteren om alle kosten te kunnen dekken.

Wij verwachten dat de zorgpremie 2022 zal gaan stijgen ten opzichte van 2021 door gestegen salariskosten, vergrijzing en de doorwerking van de coronacrisis. inmiddels weten wij dat de zorgpremie gemiddeld 4 euro per maand is gestegen. In 2022 is de rekenpremie van de basisverzekering 1486 euro per jaar.

Basispakket 2022

Ieder jaar bepaalt de overheid opnieuw de inhoud van de basisverzekering. We hebben dit jaar te horen gekregen dat het NZa strenger gaat toezien op de effectiviteit en doelmatigheid van zorg en medicijnen. Behandelingen of medicijnen die niet voldoen kunnen verdwijnen uit het basispakket.

Volgend jaar de de focus (bij verzekeraars) veel meer liggen op preventieve zorg. Mogelijk staat daar zelfs een korting tegenover.

Zorgtoeslag 2022

Veel mensen zijn afhankelijk van de zorgtoeslag. Het kabinet wil echter op termijn een ander systeem van toeslagen om mensen met een laag inkomen te compenseren. Voorlopig ontvangt u in 2022 ook nog toeslag als u daar recht op heeft. De maximale zorgtoeslag voor 2022 stijgt met 48 euro voor alleenstaanden en 60 euro voor huishoudens met meerdere personen. Daarmee wordt de prijsstijging van de zorgverzekering zo goed als volledig gecompenseerd.

Aanvullende zorgverzekering 2022

De trend van de laatste jaren is dat de aanvullende zorgverzekering steeds verder wordt ingeperkt. De verwachting is, dat ook dit jaar de aanvullende pakketten verder worden ingeperkt. Voor 2022 verwachten wij hogere premies en minder vergoedingen.

Collectieve zorgverzekering 2022

Wist u dat de collectieve zorgverzekering (met korting) vaak duurder is dan een gemiddelde individuele zorgverzekering zonder korting? Veel mensen weten dit niet en dat is dan ook de reden dat de collectiviteitskorting van maximaal 5% uiteindelijk gaat verdwijnen.

Herstelzorg na Corona (Covid-19)

Vergoeding voor herstelzorg na Covid-19 is verlengt tot 1 augustus 2022. Als u aanhouden klachten hebt na een corona-infectie komt u in aanmerkingen voor behandelingen die het herstel mogelijk bevorderen. Deze behandelingen vallen onder paramedische herstelzorg. Uit de basisverzekering kunt u het volgende vergoed krijgen:

-logopedie (100% alle behandelingen)
-ergotherapie (max. 10 behandeluren)
-fysio- en oefentherapie tot max. 50 behandelingen
-voedingsadviezen van een diëtist (max. 7 uur)

Laagste zorgpremies 2022

Anderzorg

Premie vanaf €88,50 p/m

Verder

Zorg en Zekerheid

Premie vanaf €88,85 p/m

Verder

FBTO

Premie vanaf €88,95 p/m

Verder

Alle belangrijke data zorgverzekering 2022

21 september 2021

Op Prinsjesdag worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ook zal er dan meer duidelijkheid zijn omtrent de zorgverzekering 2022.

Medio september tot 12 november 2021

Vanaf medio september tot 12 november maken de zorgverzekeraars hun premies 2022 bekend. Uiterlijk 12 november moeten alle premies bekend zijn. Voor actuele premies check dan ook even ons premieoverzicht.

12 november 2021

Dit is de laatste dag dat zorgverzekeraars hun premies bekend maken. Op 13 november kunt u gaan vergelijken! Gebruik hiervoor onze zorgvergelijker!

31 december 2021

Dit is de laatste dag dat u een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten. Dan wordt de oude verzekering ook automatisch voor u opgezegd.

31 januari 2022

Als u zelf uw huidige zorgverzekering voor 31 december 2021 hebt stopgezet dan kunt u tot 31 januari 2022 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in.

Besparen op uw zorgverzekering?

Via onze vergelijker komt u tot een passende zorgverzekering

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]