Besparen op je zorgverzekering? Dit is hoe! (Tips)

Als je wilt besparen op de kosten van je zorgverzekering dan is er meer mogelijk dan je denkt. Overal lees je de voor de hand liggende bespaartips maar wij gingen een stapje verder en zochten naar meer en beter. Besparen op je zorgverzekering is ook voor jou mogelijk! Hoe? Lees snel verder!

Besparen op je zorgverzekering kun je op diverse manieren. Daarom tonen wij verschillende mogelijkheden om te besparen. Hieronder geven wij een aantal interessante tips over hoe jij kunt besparen.

Tips besparen zorgverzekering

Door goed na te gaan welke (aanvullende) zorgverzekering past bij jouw (gezin)situatie kun je veel geld besparen. Ieder jaar veranderen de voorwaarden van je polis. Ook zal je regelmatig moet nagaan of die polis nog past bij jouw levensfase of situatie. Hieronder vind je een aantal tips over hoe jij het meest kunt besparen!

1. Eigen risico verhogen

Het eigen risico verhogen levert als snel veel geld op. Dit is wat ons betreft dan ook het eerste waar je naar moet kijken. Je kunt de zorgpremie hier eenvoudig sterk mee verlagen. Je moet echter wel geld beschikbaar hebben om de rekeningen te kunnen betalen.

Uit het blad de Zorgthermometer blijkt dat 3 van de 4 mensen niet eens kiest voor een vrijwillig eigen risico en daardoor veel geld laat liggen. Dit terwijl nog niet eens 40% van de mannen en nog niet eens 50% van de vrouwen het verplicht eigen risico volledig gebruikt. Nog sterker, 30% van de mannen en bijna 20% van de vrouwen maakt helemaal geen kosten binnen het verplicht eigen risico.

bekijk de afgelopen jaren eens om te zien hoeveel zorg je echt gebruikt. Waarschijnlijk niet zoveel, of minder dan je denk. Als dat zo is, en je een buffer hebt voor onverwachte kosten, overweeg dan zeker om een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Dit bespaart je gewoon enorm veel op jaarbasis. Check direct de goedkoopste zorgverzekering.

2. Eigen risico opgebruiken: Haal zorg naar voren!

Het verplicht eigen risico geldt voor de meest zorg vanuit de basisverzekering. Wanneer je in het huidige zorgjaar al een groot deel hiervan hebt gebruikt – en dus zelf hebt betaald – dan is het zo tegen het einde van het jaar slim om vooruit te kijken.

Als er een behandeling staat te wachten zou je die mogelijk naar voren kunnen plannen. En dus nog dit zorgjaar laten uitvoeren. De behandeling heeft immers nu nog nauwelijks invloed om het verplicht eigen risico. Je hebt immers het meeste daarvan al opgebruikt. Voor iedere extra behandeling krijg je daardoor het meeste vergoed vanuit de basisverzekering.

Stel je de behandeling uit naar het volgende zorgjaar dan begin je namelijk weer opnieuw met het volmaken van het verplicht eigen risico. Je start dan weer op het vastgestelde verplicht eigen risico voor dat jaar. Hierdoor moet je het grootste deel van de behandeling eerst weer zelf betalen. In elk geval tot het vastgestelde bedrag van het verplicht eigen risico (in 2023 is dat 385 euro).

3. Houdt rekening met de eigen bijdrage

Ga je het komende jaar gebruik maken zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt? Dan kan jij je daarvoor extra verzekeringen door een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Bekijk op de website van de belastingdienst of je kosten hebt gemaakt / of gaat maken waarvoor een eigen bijdrage geldt. Voor brillen&lenzen, kraamzorg en prothesen geldt een eigen bijdrage waarvoor je een aanvullende verzekering kunt afsluiten.

4. Claim ongebruikte vergoedingen

Naast het eigen risico moet je kijken naar gebruikte en ongebruikte vergoedingen. Ben je aanvullend verzekerd en heb je vanuit je pakket recht op vergoedingen waarvan je nog geen gebruik hebt gemaakt? Zonde! Bekijk dan nog snel of je een afspraak kunt maken bij de fysiotherapeut, opticien of tandarts!

Daarnaast bieden zorgverzekeraars tegenwoordig vele extra’s. Ook daarvan is het zonde om deze zomaar te laten liggen! Je kunt bijvoorbeeld een gezondheidscheck laten of korting krijgen op de sportschool. Maak je daar al gebruik van?

5. Overstappen loont

Een groot deel van de mensen met een zorgverzekering blijft hangen bij hun huidige zorgverzekeraar. Zonde! Want door te gaan vergelijken kun je veel geld besparen! Wat wij zien is dat veel mensen het toch een gedoe vinden om te gaan overstappen. Dat hoeft niet zo te zijn! Als je voor 31 december overstapt regelt je nieuwe zorgverzekeraar de opzegging bij jouw oude zorgverzekeraar. En een zorgverzekering vergelijken en afsluiten is in 5 minuten geregeld!

Door in elk geval ieder jaar te gaan vergelijken kun je checken of je nog goed zit danwel of overstappen verstandig is.

6. Vraag zorgtoeslag aan

Als je één ding NU moet doen dan is het wel je zorgtoeslag aanvragen. Bekijk via de website van de belastingdienst of je daar recht op hebt. Zorgtoeslag is er juist voor de lagere inkomens zodat zij beter in staat zijn om hun premie zorgverzekering te betalen. Elk jaar zijn er toch Nederlanders die vergeten aan te vragen terwijl zij er toch recht op hebben. Als je eenmaal hebt aangevraagd is het niet nodig dit elk jaar opnieuw te doen. De belastingdienst bekijkt elk jaar waar je recht op hebt.

7. Niet samen met je partner op één polis

Mogelijk krijg je een extra korting als je samen met je partner dezelfde zorgverzekering afsluit. Maar let op! Een zorgverzekering sluit je af op basis van individuele zorgwensen. Bekijk dus individueel wat het beste past. Veel partners ontdekken dan dat een zorgverzekering bij dezelfde verzekeraar helemaal niet altijd het beste aansluit bij ieders wensen.

8. Check of je dubbel verzekerd bent

Ga je regelmatig op reis en wil je ook in het buitenland goed verzekerd zijn via jouw zorgverzekering? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor dekking medische kosten in het buitenland. Let op dat je meestal ook via jouw reisverzekering verzekerd bent voor medische kosten in het buitenland.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook dubbel verzekerd zijn vanuit een aanvullende verzekering én vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dat is natuurlijk niet nodig. Je kunt dan besluiten om je aanvullende verzekering op te zeggen. Bekijk daarvoor of jouw zorg onder de Wlz valt en kijk of de verzekeraar dezelfde zorg vergoedt vanuit de aanvullende verzekering.

9. Kies voor een internetlabel

In plaats van je te verzekeren bij de één van de grote en bekende zorgverzekeraars zou je kunnen kiezen voor een internetlabel. Dit zijn verzekeraars die voornamelijk online werken en communiceren met hun klanten. Zo krijg je jouw polis digitaal en kun je alleen digitaal declareren. Hiertegenover staat een lagere zorgpremie.

Gemiddeld levert de keuze voor een internetlabel een 7% besparing op over de afgelopen jaren. Dit terwijl deze inhoudelijk weinig verschillen ten opzichte van de traditionele verzekeraars. Voorbeelden van internetverzekeraars zijn CZDirect, Anderzorg, ZieZo Zilveren Kruis, VinkVink en VGZBewuzt.

10. Kies een ander type polis

Meest populaire polis is de naturapolis. Zo’n 3 op de 4 mensen kiest voor een naturapolis waarbij de zorgverzekeraar de zorg volledig vergoedt van zorgverleners met wie zij een contract gesloten hebben. De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder. Wel zien we dat het aantal aangeboden combinatiepolissen stijgt.

Een combinatiepolis combineert een restitutiepolis met een naturapolis. Meestal is het een restitutiepolis met een paar uitzonderingen. Met deze polis krijg je de meeste zorgkosten die binnen het basispakket vallen vergoed, ongeacht naar welke zorgverlener je gaat. Uitgezonderd zorg waarvoor de verzekeraar een contract heeft afgesloten met een specifieke zorgverlener. Die zorg vergoedt de zorgverzekeraar alleen als je kiest voor de gecontracteerde zorgverlener. Kortom: voor sommige zorgsoorten is recht op zorg (naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (restitutiepolis).

Door te kiezen voor een natura(online) polis, budgetpolis of een combinatiepolis kun je op jaarbasis veel geld besparen. In de praktijk zijn de de meeste zorgverleners toch wel aangesloten bij de zorgverzekeraar. Tenzij je te maken hebt met een lokale zorgverzekeraar zonder dat jij zelf in die regio woont. Check vooraf altijd of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met de behandelend specialist of ziekenhuis.

Goed om te weten; spoedeisende hulp wordt altijd vergoed!

11. Bespaar op aanvullende verzekering

Niet alle aanvullende verzekeringen hebben een meerwaarde. De premie die je betaalt weegt dan niet op tegen de maximale vergoeding uit die aanvullende verzekering. Als voorbeeld de aanvullende verzekering voor brillen & lenzen. Met deze aanvullende verzekering ben je inderdaad verzekerd maar de vergoeding weegt niet op tegen de extra premie die je betaald.

Maak een inventarisatie van je zorgkosten voor het aankomende jaar en ga na of je beter die kosten zelf kunt betalen. De meest nuttige aanvullende verzekeringen zijn die voor fysiotherapie, zwangerschap en tandartskosten. Maar per individu kunnen er uitzonderingen zijn!

12. Eerst huisarts dan ziekenhuis

Een behandeling door een huisarts valt onder de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Een behandeling bij de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico. Je betaalt dan tot 385 euro zelf. Als je een ingreep door de huisarts laat doen kan dit voordeliger uitpakken. En er zijn veel behandelingen die een huisarts ook kan doen.

Voor alle klachten die acuut zijn, maar niet levensbedreigend, kun je gewoon eerst langs de huisarts. Denk aan verwondingen, acute ziekteverschijnselen of ander letsel. Ook bijvoorbeeld het plaatsen van een spiraaltje kan prima bij de dokter gedaan worden.

13. Kinderen slim meeverzekeren

Je weet waarschijnlijk wel dat je kinderen onder de 18 jaar gratis kunt meeverzekeren op de basisverzekering? Maar als ouders hebben jullie mogelijk niet dezelfde polis afgesloten. Dan is het slim om te bekijken wie de meest uitgebreide polis heeft. Je verzekerd de kinderen dan mee op de meest uitgebreide polis. Op die manier kunnen zij gratis gebruik maken van de polis met de meest uitgebreide zorg.

14. Betalingskorting vooruitbetalen

De afgelopen jaren was de rente zo laag dat vooruitbetalen niet zo gunstig was. Maar nu de rente weer stijgende is in 2022 is kan per half jaar of per jaar betalen een mooie korting opleveren. Check daarvoor bij je zorgverzekeraar hoeveel korting zij bieden.

15. Controleer voorwaarden aanvullende verzekering

De trend is dat zorgverzekeraars steeds minder vergoeden via de aanvullende verzekering. Zo blijkt dat ik al jaren een aanvullende tandverzekering heb die, als ik die nu opnieuw zou afsluiten, er veel minder vergoed zou worden uit diezelfde aanvullende of al geschrapte aanvullende verzekering.

Het kan dus lonen om met de aanvullende verzekering te blijven zitten waar je zit. Dat geldt nog meer wanneer je weet dat er bepaalde kosten gaan komen. Ik wist dat ik in de toekomst Invisalign wilde en daarom ben ik een aantal jaar niet overgestapt om zodoende een deel van de kosten toch vergoed te krijgen uit de aanvullende verzekering. Dit had niet gekund wanneer ik was overgestapt.

16. Vergelijk ieder jaar je zorgverzekering

Veel mensen blijven gewoon zitten waar zij zitten. In een enkel uitzonderlijk geval kan dat lonen. Toch zou je ieder jaar moeten gaan vergelijken. Je zorgwensen veranderen in de loop van de tijd, en de polisvoorwaarden/dekkingen veranderen jaarlijks. Ook de inhoud van de basisverzekering is ieder jaar aan verandering onderhevig.

Bekijk ieder jaar of je ergens anders een betere dekking krijgt voor een lagere premie. Of dat je juist nu wel een aanvullende verzekering nodig hebt omdat de basisverzekering verder uitgekleed is…

17. Bij twijfel second opinion aanvragen

Een second opinion kan ervoor zorgen dat soms de geplande behandeling helemaal niet door hoeft te gaan. Een goed voorbeeld is de situatie van mijn zus. Haar huidige tandarts winst elke keer opnieuw gaatjes te vinden. Uiteindelijk vertrouwde zij het niet en heeft zij een aantal keer een second opinion gedaan. Tot twee keer toe bleek tijdens een second opinion dat er geen gaatjes waren… Leer dus ook op je instinct te vertrouwen. Uiteindelijk kan het een groot verschil maken door wie je behandeld wordt. Dit is niet alleen van toepassing op de tandarts…

18. Voorkom onnodige medicijnkosten

Als het gaat om medicijngebruik hanteren veel verzekeraars een preferentiebeleid. Verzekeraars geven dan een voorkeur voor medicijnen met dezelfde werkzame stof en dosering maar een andere leverancier. Dit is het zogenaamde voorkeursmedicijn welke volledig wordt vergoed. De medicijnen met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk wordt niet of maar deels vergoed.

Het ene medicijn krijg je vergoed vanuit de basisverzekering en het andere medicijn niet. Een aanvullende dekking is dus niet altijd nodig. Informeer bij je verzekeraar over haar preferentiebeleid omtrent medicijnen.

Waar laat jij geld liggen volgens de Zorgthermometer?

Vektis doet veel. Onder andere geven zij inzicht in het gebruik van zorg aan de hand van veel data. Daaruit komen publicaties voor. Zo ook de publicatie Zorgthermometer Verzekerden in Beeld van Vektis Intelligence. Daaruit komen een aantal interessante feiten naar voren trends en feiten in de zorg.

In deze blogpost gaat het voornamelijk om besparen. En uit de publicatie “Zorgthermometer Verzekerden” is naar voren gekomen dat veel mensen op een aantal punten geld laten liggen als het gaat om de zorgverzekering.

Die belangrijkste punten zetten wij hieronder uiteen. Deze hebben uiteraard enige overlap met de hierboven genoemde bespaartips, en ondersteunen elkaar dus.

Laat jij ook geld liggen op de volgende punten?

Eigen risico

Uit de zorgthermometer blijkt onder andere dat 87% van de mensen geen vrijwillig eigen risico neemt. Van de overgebleven 13% kiest 75% voor het maximaal eigen risico. Daarbij valt op dat 86% van de mensen die voor een maximaal eigen risico gaat, minder dan 385 euro besteedt. Verder valt op dat vooral mannen minder kosten maken binnen het verplicht eigen risico en jongeren vrijwel geen kosten maken.

Tot een leeftijd van 40 jaar zou je altijd voor het maximale eigen risico moeten gaan. Statistisch gezien blijkt gewoon dat je tot die leeftijd niet boven de 385 euro komt met de zorgkosten. Dat zie ik ook terug bij mijzelf. Zolang ik een zorgverzekering heb maak ik gebruik van een maximaal eigen risico.

Onze tip is om naar je zorgkosten van afgelopen jaren te kijken. En of je de kosten financieel kunt dragen. Maak dan de afweging om je eigen risico te verhogen. Dit levert al snel honderden euro’s per jaar op! Veel mensen laten hier echt geld liggen! “Men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest”…

Niet vergelijken of overstappen

Een zeer opvallende uitkomt van een onderzoek in de Zorgthermometer is dat maar liefst 64,1% van de overstappers sinds 2014 NIET van zorgverzekeraar is gewisseld. Tegen deze groep willen wij zeggen dat het toch verstandig is om de zorgverzekering te gaan vergelijken.

Elk jaar veranderen polisvoorwaarden en premies waardoor vergelijken nuttig is. Maar niet alleen wat betreft zorgverzekering, maar ook wat betreft persoonlijke situatie kan er veel veranderen. Door ieder jaar te vergelijken kun je checken of je goed zit en of overstappen verstandig is. Door niet te vergelijken loop je zeer waarschijnlijk voordeel mis. Gebruik vanaf 13 november onze vergelijker of ga direct naar de pagina zorgverzekering-vergelijken voor onze top 5!

Claim je recht op zorgtoeslag

Niet iedereen die recht heeft op zorgtoeslag vraagt dit ook aan. Daardoor blijven vele miljoenen euro’s op de plank bij de overheid liggen. Zonde! Je kunt tot 1 september met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen over het afgelopen jaar. Ga naar zorgtoeslag aanvragen voor meer informatie.

Zorgpremie vooruit betalen

Als je de zorgpremie per half jaar of jaarlijks vooruitbetaald kun je een mooie korting tegemoet zien. De afgelopen jaren was die betaalkorting niet hoog omdat de rente historisch laag was. Nu de rentes weer stijgen kun je voor 2023 een hogere betaalkorting tegemoet zien.

Besparen op andere verzekeringen

We leven momenteel in tijden van hoge inflatie en onzekere economische tijden. Dan is het goed om naar je vaste lasten te kijken. Ben je dubbel verzekerd en heb je die aanvullende verzekering echt nodig? Hieronder een aantal tips om meer inzicht te krijgen in je verzekeringen en dus vaste lasten.

1. Overzicht hebben en houden

Als het gaat om je financiën en administratie is overzicht hebben en houden key! Zorg dat je alles netjes en geordend in een map opbergt en wekelijks of in elk geval maandelijks je administratie bijhoud en verwerkt in Excel. Een kasboek doet het ook altijd goed en geeft veel inzicht.

Verdeel alle kosten in categorieën zoals belasting, verzekeringen, brandstof, boodschappen etc… Zo kun je de ontwikkelingen per maand zien en totalen per jaar. Mogelijk zie je dan trends of waar je kunt besparen.

Duik ook af en toe eens in de polisvoorwaarden van je verzekeringen. Is er enig overlap tussen bijvoorbeeld een reisverzekering en een zorgverzekering? Indien je een autoverzekering hebt is zowel een ongevallen inzittenden als een schade inzittenden verzekering niet nodig. Bekijk dat dus goed!

2. Kun je verzekeringen schrappen?

Goed om te weten; in Nederland is alleen de zorgverzekering en de autoverzekering (indien je die hebt) verplicht. Andere verzekeringen kunnen zeker nuttig zijn maar je moet je afvragen of je die echt nodig hebt. Een inboedel en opstalverzekering zijn zeker nuttig bij schade. Dat is meestal niet op te brengen. Maar bij andere verzekeringen kun je het risico misschien ook zelf dragen. Als dat zo is dan is je verzekering bijna altijd overbodig.

Heb je bijvoorbeeld een doorlopende reisverzekering? Dan is het raadzaam om deze elk jaar af te stemmen op je reisplannen. Anders betaal je al snel elk jaar onnodig te veel. Als je een reisverzekering hebt afgesloten voor die ene reis buiten Europa en je hebt die dekking nog steeds, dan betaal je zeker teveel. Zet dan werelddekking om naar Europadekking. Het zijn de kleine details waarop je moet letten!

3. Verzekeringen samenvoegen

Een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering heeft bijna ieder huishouden. Mensen met een koophuis hebben vaak ook nog een opstalverzekering.

Naast de zorgverzekering en autoverzekering heeft elk huishouden zo minimaal 5 verzekeringen. Wist je dat je veel geld kunt besparen door die verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen in één pakket? Je kunt dan behoorlijke korting krijgen wat meestal hoger is dan het apart verzekeren bij de goedkoopste verzekeraar (van dat moment).

Tevens kun je bij schade alles gemakkelijk regelen en is het niet nodig te bedenken bij welke verzekeraar je dat specifieke onderdeel ook alweer had ondergebracht.

4. Bekijk ieder jaar opnieuw je verzekeringen

Meestal is het zo dat er iets in je persoonlijke situatie is veranderd wanneer je een tijd verzekerd bent bij dezelfde verzekeraar. Daarom is het goed elk jaar je verzekeringen onder de loep te nemen.

Is bijvoorbeeld het jaarlijks aantal gereden kilometers veranderd? Geef dit dan door aan je autoverzekering! Daarmee kun al geld besparen. Ga elk jaar je autoverzekering vergelijken om te ontdekken of ook die goedkoper kan. Hetzelfde geldt voor je andere verzekeringen. Belangrijkste vraag is in hoeverre je persoonlijke situatie is veranderd. Sluiten de (nieuwe) polisvoorwaarden nog steeds aan op de door jou gewenste dekking?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]